Activitats

Aquestes son les activitats regulars de la nostra comunitat

 


DIUMENGE   11,00 hores   Culte d'Adoració i Partiment del Pa
  18,00 hores Estudi bíblic i Activitats evangelístiques en diumenges alterns
     
DILLUNS 18,00 hores L'Hora Feliç
     
DIMARTS 19,00 hores Reunió d'Oració
     
DIJOUS 17,15 hores Reunió de dones
     
DISSABTE 10,30 hores Discipulat relacional
 

 
El partiment del Pa
Tots els diumenges a les 11,00 hores

És un acte cúltic que es coneix també com Sant Sopar del Senyor que rep el seu nom del llibre dels Fets dels Apòstols com activitat de l'església primitiva (Fets. 2:42,46, 20:7) el primer dia de la setmana, és a dir, el diumenge.

Forma part del culte de lloança i adoració a Déu del que constitueix el seu clímax. Participen d'ell els membres en comunió de la nostra església o de qualsevol altra església evangèlica.

Els elements són pa i vi que entenem simbolitzen el cos i la sang de Crist els quals prenem en memòria i per mandat de Jesús que ho va instituir la nit que va ser lliurat (Mt. 26:17-29 i pp.).

Aquest acte deu ser repetit fins a que Crist torni (1 Co. 11:23-26).

En la primera part del culte oferim a Déu lloança i adoració; en la segona part, Déu ens parla per mitjà de la predicación de la seva Paraula.

 
La reunió d'oració
Tots els dimarts a les 19,00 hores

És la reunió més important intersetmanal que segueix el model de l'activitat de l'església aspostólica (Fets. 2:42): “Perseveraben en la doctrina dels apòstols, en la comunió uns amb uns altres, en el partimiento del pa i en les oracions”.

La reunió consisteix en un cántic per a començar seguit d'una breu exposició de les Escriptures que inspiri el temps d'oració que seguirà després.

D'acord amb les necessitats de l'església, es destina un temps a les accions de gràcies, la confessió, a l'intercessió i les peticions que s'eleven a Déu Pare en nom del perfecte mediador Crist Jesús, fetes en l'Esperit.

Els assumptes pels quals s'ora tenen a veure amb la nostra església o d'unes altres que sol·liciten que orem per algun cas determinat. S'ora també pels malalts, per l'extensió de l'evangeli i per assumptes personals dels membres que ho necessiten.

 
Estudi bíblic
Els diumenges alterns a les 18,00 hores

De conformitat amb el model bíblic assenyalat abans, devem perseverar en la doctrina o ensenyament apostòlic i per aquesta raó ens reunim per a estudiar la Bíblia de manera sistemàtica i aplicar els seus ensenyaments a la nostra vida.

Només així és possible créixer en la gràcia i el coneixement del nostre Senyor i Salvador Jesucrist (2 P. 3:18).

En aquesta reunió, els assistents tenen l'oportunitat de formular preguntes al mestre que imparteix l'ensenyament.

La importància de la reunió radica que la nostra fe és enfortida a mesura que coneixem millor a Déu a través de la seva revelació escrita.

 
Reunió de senyores
Tots els dijous a les 17,15 hores

Les dones, des de l'origen de la nostra congregació, sempre han jugat un paper important en la vida de l'església.

Cada setmana es reuneixen per a tenir un temps de lloança a Déu i oració, escoltar una reflexió de la Paraula de Déu donada per alguna d'elles o per una convidada o convidat que ve a exposar algun tema especial.

Tenen cura pastoral unes de les altres i organitzen activitats socials encaminades a pal·liar dificultats materials de persones necessitades. Presten ajuda a institucions evangèliques o exerceixen el padrinatge de nens del tercer món.

 
Evangelització
Diumenges alterns a les 18,00 hores

Obeeix al mandat de Crist d'anunciar la bona nova de salvació a tot el qui vulgui escoltar-la (Mt. 28:18-20).

Per a aquesta activitat aprofitem tots els mitjans al nostre abast: conferències públiques en el Centre Cívic del barri, concerts en la vorera davant del temple o dintre d'ell, programes per a nens en el carrer, distribució de fullets, predicaciones evangelístiques en el local de l'església.

Col·laborem en l'organització i vam participar en les activitats de la Festa Major del barri com testimoniatge de la nostra presència en ell.

 
Discipulat relacional
Tots els dissabtes a les 10,30 hores

És una reunió per a ensenyar els principis del evangeli a les persones que venen noves a l'església i a les que procedeixen d'altres esglésies de diferents països i que han vingut a viure a Barcelona i rodalies.

Es una oportunitat per a establir relacions personals mitjançant el coneixement mutu.

 
L'hora feliç
Tots els dilluns a les 18,30 hores

Es tracta d'un programa especial per a nens de totes les edats dirigit principalment als infants del barri.

Se sustenta en la pedagogia del temps lliure i en la de l'Escola Dominical, on el nen és educat en valors cristians en una atmosfera agradable, aprenen de les Escriptures i es diverteixen.


VISITEU AQUESTES SECCIONS

BALUARTE

El butlletí de l'esglesia amb articles, noticies, poesia i les activitats previstes pel període corresponent. La seva publicació es bimestral i es pot descarregar

VERDAD VIVA

El suplement bimestral evangelístic de Baluarte que aporta un missatge d'esperança per aquells que encara no han rebut a Crist com a Senyor i Salvador.

MISSATGES DOMINICALS

La Paraula de Déu que cada diumenge al matí s'ofereix per diferents predicadors des del púlpit de l'esglesia , aqui en format d'audio.