Sermons sobre la 2ª carta als Corintis

El ministeri de la reconciliació

Pedro Puigvert

increase font sizedecrease font size

 Print Friendly and PDF


El ministeri de la reconciliació (2a Co. 5.14-21)

En la porció anterior, Pau ha emfatitzat la importància del servei o ministeri, ja que segons el que hàgim fet obtindrem el guardó quan compareguem davant el tribunal de Crist. Aquesta pot ser una motivació per a obrar a l'església, però no és l'única, ja que en aquest passatge es refereix al ministeri de la reconciliació o de pau, del qual els creients som ambaixadors.

  1. La base del ministeri de la reconciliació (vv.14,15,21)
  Per a la realització d'aquest ministeri l'apòstol estava motivat per tres poderoses raons que també haurien de ser les nostres.
   1.1.    L'amor de Crist (v.14). Hi havia una influència vigorosa que actuava en ell i aquesta era l'amor de Crist que li constrenyia i s'havia manifestat en la seva mort per a la salvació dels pecadors. El verb que ha estat traduït per constreny té una força inusitada, perquè significa comprimir estrènyer, rebregar. El mateix verb el trobem també per a expressar la situació de Jesús quan una dona que tenia flux de sang es va acostar a ell i li va tocar i el Senyor va preguntar qui havia estat i Pedro li va dir: la multitud de estreny i oprimeix. Així l'amor de Crist hauria d'atapeir-nos per a servir-li, és a dir, actuar com a pressió sobre la nostra voluntat per a servir-li. Hi ha motivació major?
   1.2.    La mort de Crist (vv.15, 21). Si l'amor no és suficient, aquí està la seva mort que té una dimensió universal, és a dir, un va morir per tots, fet pecat per nosaltres. La primera frase que es repeteix quan diu i per tots va morir, ha entrat en el debat sobre l'abast de la mort de Crist, si va morir per tota la humanitat o solament pels triats. Com ja vaig exposar fa mesos, en un article en EC, d'una manera o d'una altra finalment hi ha una coincidència, perquè encara que Crist va morir per tots, solament se salven els que creïn, que coincideix amb els triats. El plantejament és diferent, però el resultat és el mateix. El que l'apòstol fa és mostrar el resultat de la mort de Crist en els creients, és a dir, que ja no visquin per a si mateixos, sinó per a aquell que va morir per ells. És realment així en nosaltres? Té Crist prioritat en les nostres vides o les tenen les coses que ens ocupen? El seguidor de Crist ha de negar-se a si mateix i seguir-li a ell. A més, al qual no va cometre cap pecat, per nosaltres Déu ho va tractar com a pecador, perquè en ell rebéssim la justícia de Déu (v. 21NVI). Extraordinari versicle que expressa dues de les grans doctrines de la Bíblia sobre la salvació! En primer lloc ens ensenya que la mort de Crist va ser vicària, és a dir, substitutòria, perquè Crist va morir a favor nostre; en segon lloc, ens instrueix sobre la justificació del pecador en rebre-la mitjançant la fe.
   1.3.    La resurrecció de Crist (v.15). Si hagués citat només la mort no tindria molt sentit que instés a viure per a Crist, per això afegeix i va ressuscitar per ells. Som conscients que la resurrecció de Crist és també al nostre favor? En quin sentit? Perquè tenim vida en ell, ja que el poder de la seva resurrecció és la font de la vida per a nosaltres ara i aquí i un dia completarà la nostra salvació quan siguem ressuscitats a imatge seva.

  2. Els efectes per al ministeri de la reconciliació (vv.16-17)
   2.1.    Una renovació completa (v.16). En resposta a l'amor i l'obra de Crist al nostre favor, el resultat és una sencera renovació espiritual. Tota la vida del creient és situada en un pla superior en què totes les coses es contemplen des d'una altra perspectiva, com tradueix la NVI: Així que d'ara endavant no considerem a ningú segons criteris purament humans (v.16). Aquest és un principi de gran valor a l'hora de prendre decisions perquè hem d'analitzar totes les coses des de  l'enfocament de la nostra condició de fills de Déu i a la llum dels ensenyaments de la Bíblia, no deixant-nos portar per  raonaments propis de la nostra formació cultural o intel·lectual. Ni tan sols si a Crist hem conegut d'aquesta manera com Pau, el qual havia sabut de Crist per la decisió del sanedrí quan li van condemnar i ell s'havia convertit en el seu perseguidor. Ara coneixem a Crist d'una manera completament diferent, d'acord amb  la revelació bíblica, especialment el que hem llegit en els evangelis.
   2.2.    Una nova creació (v.17). La transformació que havia ocorregut en Pau, no estava limitada a l'àmbit dels criteris humans, havia estat una experiència molt més profunda que afectava la totalitat de la persona, ja que tots els que estem en Crist, som noves criatures. És a dir, hem nascut de nou quan estàvem morts en els nostres pecats. De manera que les coses de la nostra vida anterior han quedat enrere i totes són fetes noves. Tota la nostra vida ha estat orientada cap a Crist.

  3. La pràctica del ministeri de la reconciliació (vv.18-20)
  La realitat de la nova creació no és una obra que hàgim realitzat nosaltres mateixos per a aconseguir-la, sinó que prové de Déu, ja que ell ha pres l'impuls en tot el referent a la nostra salvació i reconciliació.
   3.1.    Déu ens ha reconciliat amb si mateix (vv.18-19). Com a ensenya Ro. 5.10, l'home és enemic de Déu, a causa del nostre pecat i, per tant, estem condemnats, però Crist prenent sobre si mateix la càrrega del nostre pecat va pagar la culpa expiant-la en la creu perquè l'home pugui reconciliar-se amb Déu. Així que els que érem enemics hem fet les paus amb ell, és a dir, Déu ens ha reconciliat amb si mateix per mitjà de Crist. A través del seu sacrifici, ha posat al món en la posició de reconciliació amb Déu, no tenint-los en compte als éssers humans els seus pecats, no perquè no tinguin importància o no mereixin el càstig, sinó perquè han estat expiats per Crist en la creu. El pensament religiós impulsa a l'ésser humà a prendre la iniciativa per a aconseguir el favor de Déu i aplacar la seva ira, però el bíblic és tot el contrari, ja que és Déu el que posa els mitjans per a reconciliar-nos amb ell. Però per als ja reconciliats hi ha una tasca que fer.
   3.2.    Ser ambaixadors en nom de Crist (v.20). Déu ens ha encarregat a nosaltres la paraula de la reconciliació. Solament aquells que han experimentat la reconciliació estan en condicions de comunicar a uns altres el que això significa, com a ambaixadors de Crist. El ministre cristià i per extensió tots els creients han de ser ambaixadors que anuncien als seus semblants que han de penedir-se i creure en Crist per a reconciliar-se amb Déu. Ser ambaixadors de Crist és l'ocupació més magnífica que podem fer. Un ambaixador és el representant del seu país en un altre, però ell no pot parlar ni actuar pel seu propi compte, sinó en sintonia amb el govern que li ha donat la responsabilitat. Així nosaltres, com a ambaixadors de Crist, hem de predicar el missatge del regne: l'evangeli de salvació.

Conclusió. Hem vist el que Déu ha fet per nosaltres en Crist i ara en la condició de noves criatures ens ha donat un ministeri gloriós: ser ambaixadors de Crist en aquest món que viu d'esquena a Déu. Tot quant fem ha d'estar d'acord amb el propòsit pel qual hem estat enviats a complir amb una missió.VISITEU AQUESTES SECCIONS

BALUARTE

El butlletí de l'esglesia amb articles, noticies, poesia i les activitats previstes pel període corresponent. La seva publicació es bimestral i es pot descarregar

VERDAD VIVA

El suplement bimestral evangelístic de Baluarte que aporta un missatge d'esperança per aquells que encara no han rebut a Crist com a Senyor i Salvador.

MISSATGES DOMINICALS

La Paraula de Déu que cada diumenge al matí s'ofereix per diferents predicadors des del púlpit de l'esglesia , aqui en format d'audio.