Sermons sobre la 2ª carta als Corintis

Ministres competents del nou pacte

Pedro Puigvert

increase font sizedecrease font size

 Print Friendly and PDF


Ministres competents del nou pacte/ 2ª Co. 3:1-6

En la porció anterior a aquest text, Pau de manera exultant dóna gràcies a Déu pel triomf en Crist, a la manera de les processons victorioses dels romans, pel testimoniatge de l'evangeli en tot lloc. Al mateix temps, es defensa de l'acusació de predicar l'evangeli per a obtenir guanys i passa a l'atac assenyalant als que falsifiquen la paraula de Déu traficant amb ella. Aquestes paraules podien fer l'efecte que s'enaltia excessivament i s'arrogava una autoritat o competència que alguns posaven en dubte, quan ni tan sols podia presentar una carta de recomanació dels apòstols.

  1. Era necessària una carta de recomanació? (vv. 1-3)
   1.1. No per a Pau (v.1). Aquest tipus de cartes eren molt habituals en el món antic secular i en el religiós. En aquell temps hi havia mestres itinerants que viatjaven per tot l'imperi tractant d'enganyar la gent amb el seu discurs l'objectiu del qual era treure'ls diners als incauts que queien en les seves xarxes. Això equivalia a recomanar-se a un mateix, acusació que alguns li feien a Pau i per això diu Comencem una altra vegada a recomanar-nos a nosaltres mateixos? La resposta seria que no. D'altra banda, l'apòstol pregunta si ell té necessitat d'una recomanació per a ells i ho considerin competent, i també d'ells. En aquests casos no hi havia necessitat que el seu ministeri estigués recolzat per una carta, encara que en altres situacions sí que era primordial. Per exemple, el mateix apòstol havia recomanat a la diaconessa Febe de Cencrea (Corint) a l'església de Roma (Ro. 16:1); al seu col·laborador Timoteu als corintis (1 Co. 16.10); havia donat instruccions per carta als colossencs que rebessin a Marc, el cosí de Bernabé (Col. 4.10). Les cartes de presentació són un bon costum que lamentablement ha caigut en desús entre les esglésies evangèliques. És curiós, però de tots els estrangers que ens visiten, els únics que porten carta de les seves esglésies són els que pertanyen a les AAHH, com nosaltres també ho fem. Pot ser que alguns que han estat disciplinats a la seva església vagin a una altra i participin de la Mesa del Senyor i això és un engany. Si es generalitzés l'exigència de la carta, l'església que ho acull tindria la garantia que no hi ha cap impediment per a rebre-li.
   1.2. Ells eren les seves cartes (vv.2-3). L'apòstol va ser el fundador de l'església de Corint i ells eren els seus fills espirituals. Com podien exigir-li una carta de recomanació d'algú que consideressin amb més autoritat que Pau? Estava fora de lloc i d'aquí el seu empipament amb només pensar-ho. Podia haver-hi una carta de presentació millor que ells mateixos? Era una carta escrita en els seus cors, un testimoniatge viu davant de tots els homes de com s'havien convertit a Crist. Era una carta escrita no amb tinta sobre un papir, sinó amb l'Esperit del Déu viu en els seus cors de carn i no en taules de pedra. L'obra que Déu havia fet a Corint per mitjà de Pau era la millor carta de recomanació i no precisava de res més perquè la seva autoritat i ministeri fossin reconeguts.
   1.3. Cartes escrites en el cor (v.3). Aquesta frase final del v., porta el pensament de Pau als textos dels profetes que van anunciar el nou pacte en què Yahweh anava a donar la seva llei en la seva ment i l'escriuria en el seu cor i posaria esperit nou dins d'ells. (Jer. 31:31-33; Ez. 11.19; 36:26).

  2. La naturalesa del ministeri del nou pacte (vv.4-6)
  L'última frase que li ha conduït als profetes és la que dóna peu a argumentar sobre el nou pacte, encara que prèviament, per a no generar una interpretació de les seves paraules com a jactància, s'afanya a dir que la seva confiança no descansa en ell, sinó en Crist envers Déu (v.4).
   2.1. El ministeri és competent quan procedeix de Déu (vv.5-6). En 2.16, havia preguntat: qui és suficient? Ara dóna la resposta dient que per al ministeri del nou pacte no estem capacitats per nosaltres mateixos, sinó tot quant podem fer ve de Déu, perquè ell ens ha capacitat per a ser servidors d'un pacte, no escrit, sinó espiritual. La llei escrita condemna a mort, però l'Esperit de Déu dóna vida DHH). A diferència d'altres versions aquesta és l'única que fa una diferència entre pneumatos i pneuma (espiritual i Esperit), posant la primera en minúscula i la segona en majúscula i afegint-li “de Déu”, la qual cosa no s'aprecia en RVR60, en escriure les dues en minúscula com si fos l'esperit humà. Literalment diu “de”, no “de el” esperit” o sigui espiritual. Pau incideix en la capacitació del servei cristià per al qual és imprescindible que provingui de Déu, no del que pensem sobre nosaltres, encara que naturalment ha d'haver-hi una vocació i com ens ensenyen altres textos de la Bíblia no està renyit amb una necessària i bona preparació bíblica i doctrinal. No ha de ser només una preparació intel·lectual, sinó que en la base es troba la dimensió espiritual que és imprescindible. Com li va escriure Erasme a un amic seu: “Com escalfaré a uns altres quan jo mateix estic tremolant de fred?”.
   2.2. El nou pacte (v.6). El nou pacte és el que Déu ha establert en Crist amb el seu nou poble, l'Església, els redimits per la fe en Jesús. Com hem vist ja estava profetitzat en el AT. L'apòstol es limita a destacar alguns aspectes d'aquest, no a fer una exposició àmplia. Assenyala en primer lloc, que el pacte és nou, però en quin sentit? En grec hi ha dues paraules diferents per a expressar la idea de “nou”, un matís que en castellà hem de diferenciar entre el nou i el renovat. L'adjectiu neos, es tradueix per nou en el sentit d'alguna cosa que no ha existit abans, però la paraula que hi ha aquí és kaines, una cosa nova en sentit qualitatiu, és a dir, renovat. Es distingeix de l'antic pacte perquè no està supeditat a la lletra d'uns manaments escrits en taules de pedra. És un pacte essencialment espiritual fet efectiu per l'Esperit Sant. L'antic tenia unes conseqüències fatals si no es complia: la mort.

Conclusió

Quan ens referim al ministeri volem dir el servei cristià que en aquest passatge es concreta en l'extensió de l'evangeli, especialment en l'obra missionera de Pau, per a la qual no necessitava credencials perquè els corintis eren el fruit del seu treball missioner. No obstant això, les cartes de recomanació, quan per vacances o altres raons visitem altres esglésies, són importants. D'altra banda no oblidem que el ministeri ha de ser exercit de manera espiritual.VISITEU AQUESTES SECCIONS

BALUARTE

El butlletí de l'esglesia amb articles, noticies, poesia i les activitats previstes pel període corresponent. La seva publicació es bimestral i es pot descarregar

VERDAD VIVA

El suplement bimestral evangelístic de Baluarte que aporta un missatge d'esperança per aquells que encara no han rebut a Crist com a Senyor i Salvador.

MISSATGES DOMINICALS

La Paraula de Déu que cada diumenge al matí s'ofereix per diferents predicadors des del púlpit de l'esglesia , aqui en format d'audio.