La difusió de la Biblia

Pedro Puigvert

 

Pedro PuigvertAncià de l'Assemblea de Germans de Barcelona, Av Mistral, 85-87. Ex-President del CEEB on és profesor de Hermenèutica Bíblica, Literatura apocalíptica, Teologia Sistemàtica (Bibliología, Cristologia i Escatologia) i Catolicisme Romà. Director de la revista d'orientació bibliogràfica "Síntesis" i col.laborador de "Edificación Cristiana". Diplomat en Teologia pel Centro Evangélico de Estudios Bíblicos (CEEB) és també Master en Ciències bíbliques, especialitat Sagrada Escritura pel Centro de Investigaciones Bíblicas (CEIBI). Ha estat president de Alianza Evangélica Española, del Consell Evangèlic de Catalunya i Secretari General de la Unión Bíblica durant trenta anys.

increase font sizedecrease font size

 Print Friendly and PDF

A principis de segle XIX es va constituir a Anglaterra l'entitat Societat Bíblica de la qual l'any que ve es compliran 210 de la seva existència, un fet que ha marcat una fita en la història de la difusió de les Escriptures en el món en més 2.300 llengües. Però aquest esdeveniment té una prehistòria molt emotiva i alliçonadora que val la pena recordar en aquesta efemèride.

 1. L'origen de la gran difusió de la Bíblia

      Hem de remuntar-nos a l'any 1792 al País de Gal·les, on una nena de vuit anys anomenada Mary Jones es passava el dia rememorant les històries bíbliques que escoltava en la reunió que se celebrava a casa de la senyora Evans. Però com no podia memoritzar tot el que escoltava, volia tenir una Bíblia, encara que no sabia llegir i els seus pares no podien comprar-la. La senyora Evans li va dir que el dia que sabés llegir podria anar a casa per examinar la Bíblia familiar. Mary va començar a pregar per aquest assumpte i al cap de poc temps el seu pare li va donar la notícia que al poble del costat s'anava a obrir una escola. Encara que era petita havia d'ajudar en les tasques de la modesta taverna de casa i va decidir que s'aixecaria una hora abans per fer els treballs que li corresponien.

  Mesos més tard, es va obrir també en aquell lloc una Escola Dominical on recitava versicles de memòria escoltats al culte. Quan va saber llegir, un dissabte va anar a casa de la senyora Evans i allà va tenir la seva primera trobada amb la Bíblia, una cosa fascinant per a ella. No obstant això, cada vegada que volia llegir-la havia de caminar 6 km d'anada i tornada, així que va pensar que seria millor tenir un exemplar per a ella. Va decidir que la pagaria treballant, tot i que havia d'anar a l'escola, a casa de la senyora Evans, a l'Escola Dominical i ajudar els seus pares. Va començar per oferir els seus serveis als altres i a vendre coses. Però el seu pare es va posar malalt i els diners que guanyava havien d'emprar-lo en comprar medicaments. Un cop restablert el seu pare va poder tornar a guardar. Alguns amics la van ajudar i per fi va poder aconseguir els diners per comprar la Bíblia quan tenia 16 anys.

  Ara s'afegia una nova dificultat: les Bíblies en galés eren rares. El pastor li va dir que podria trobar una a Bala, a 35 km. del seu poble, a casa del reverend Charles. Encara que en principi li semblava molta distància per anar a peu a casa s'oposaven que fes sola el viatge, va dir que Jesús estaria amb ella. Així que un matí de primavera de 1800 va marxar a Bala a comprar una Bíblia. Quan va arribar es va allotjar a casa d'un amic del seu pastor i a l'endemà va visitar al reverend Charles i li va explicar que havia vingut per comprar una Bíblia. L'home li va fer moltes preguntes, quedant-se molt sorprès de la història de Mary Jones.

  Després d'escoltar-la li va respondre que tenia solament tres bíblies i ja estaven reservades a Londres havien decidit no reeditar la Bíblia en gal·lès. Ella es va posar a plorar, dient que tots els seus esforços no havien servit de res. Però el reverend li va respondre que no es preocupés perquè tindria la seva Bíblia. Una de les persones a qui se l'havia promès, sabia anglès i li podria lliurar un exemplar en aquesta llengua i així ella podia quedar-se amb la versió gal·lesa. Mary Jones va tornar feliç a casa amb el seu preciós tresor. El que no sabia és que la seva història va emocionar a nombrosos editors cristians i quatre anys més tard, el 1804, es va fundar la Societat Bíblica publicant la Bíblia, no només en gal·lès, sinó en la majoria de llengües de tot el món.

 2. La importància de les traduccions de la Bíblia

  Aquesta història, ens porta a adonar-nos d'el valor de les traduccions, per difondre les Sagrades Escriptures en compliment de la gran comissió.

  1. Raons per a la traducció de la Bíblia. La primera és pràctica, perquè és impossible que tots els cristians aprenguin els idiomes originals, ja que només a través d'una traducció l'Església pot accedir a la revelació especial.

   La segona és una raó bíblica, ja que Déu ens va donar la seva revelació en tres idiomes (hebreu, arameu i grec) que d'alguna manera assenyala el camí a seguir per l'Església perquè la veritat de Déu no pot tancar-se en un d'ells.

   La tercera raó és teològica, perquè l'activitat principal de les esglésies és la predicació de la Paraula, sent el paradigma el profeta i no el sacerdot, mentre els creients, com els que estaven a Berea, poden comprovar la veritat del que senten. Es podrien afegir altres raons, com que la voluntat de Déu és que llegim la Bíblia, tant privadament com a públic, així com que siguem instruïts en les Escriptures i que Crist i els apòstols van ensenyar al poble en el seu idioma.

  2. Dificultats en la traducció de la Bíblia. Convé que de tant en tant pensem en elles, perquè nosaltres tenim moltes facilitats per llegir-la en la nostra pròpia llengua, sense pensar en el que ha costat traslladar el sentit d'una llengua antiga, molt allunyada de la nostra cultura, a una altra moderna.

   En primer lloc el traductor ha de determinar el que pot traduir d'un text i després triar com ha de traduir-lo. Això es fa acostant-se a el text allunyat culturalment del lector, salvant tant el pensament com la cultura del traductor per no trair la fidelitat de l'original. D'altra banda, una actualització que vol ser comprensible al lector, però que no guardi l'essencial de la pensada de l'autor sagrat pot falsejar el seu sentit. A vegades per salvar la distància cultural es busca la solució de les notes explicatives. Això té els seus avantatges i inconvenients i es corre el perill d'afegir notes doctrinals.

   Un aspecte que em sembla molt important i digne de tenir en compte, com a contribució a la traducció bíblica, és la distinció fonamental entre "llengua" i "paraula" o "la parla". Per la primera entenem el conjunt de normes o regles que regulen l'ús dels sons i de les formes que fan possible la comunicació. Per la segona, ens referim a la utilització concreta de la llengua. Tot traductor ha de conèixer les regles gramaticals de la llengua que tradueix, com de la segona llengua a la qual tradueix. Però no ha de conformar-se amb això, sinó que a més ha de conèixer també com aquesta llengua era utilitzada en un moment determinat, cosa bastant difícil de saber quan es tracta d'una llengua morta.

   En la traducció de la Bíblia no és suficient la capacitat intel·lectual del traductor, el domini de la llengua i la parla del primer i segon textos, sinó que requereix una sensibilitat espiritual sense la qual és impossible que sorgeixi una traducció que pugui ser llegida com a paraula de Déu. En una ocasió, uns editors van lliurar un llibre en anglès sobre l'AT a un traductor que no era evangèlic i desconeixia el rerefons bíblic. El resultat del seu treball va ser lamentable, fins a tal punt que feia pràcticament il·legible la traducció i sorprenia el lector que tenia un mínim de coneixement de l'Antic Pacte

  3. Formes de traducció de la Bíblia. Els traductors han fet servir dues tècniques diferents: tradicionalment s'ha posat èmfasi en la correspondència formal que s'orienta cap a l'idioma de la font tractant de conservar les característiques gramaticals, l'estructura de clàusules i frases. Consisteix en la reproducció de l'original en tots els seus aspectes, és a dir, a cada un dels termes de la font original se li busca, si és possible, un equivalent, de manera que a un substantiu correspongui un substantiu, a un verb un verb , a una preposició, una preposició, etc. D'aquesta manera s'aconsegueix un màxim de literalitat, però no de comprensió, sobretot a l'hora de traduir modismes. A partir de la meitat de segle XX es tendeix a l'equivalència dinàmica, posada en pràctica en les versions populars, la qual s'orienta cap a l'impacte sobre el receptor. En la dècada final de segle passat va fer la seva aparició el mètode anomenat llenguatge inclusiu que té com a objectiu eliminar el que consideren referències sexistes, classistes o racistes.

 3. La necessitat de llegir la Bíblia

  En una trobada d'Agències bíbliques de 1994, els reunits van confessar que havien deixat desenvolupar un grau de illetrisme bíblic vergonyós en les nostres esglésies i van decidir fer tot el possible per tornar a donar a la Bíblia el lloc central a les llars i en el púlpit, en l'evangelització i la formació. Avui dia tenim més plans de lectura que mai, però tinc els meus dubtes que es llegeixi en la mateixa proporció.

  1. En família. Es coneix també com el culte familiar, una activitat que l'estil de vida que portem està sent apartat de les nostres llars. Joan Crisòstom, en un comentari sobre Mateu diu: "Quan torneu a casa, hauríeu d'agafar l'Escriptura i amb la vostra dona i els vostres fills rellegir i repetir tots junts la paraula escoltada (a l'església); i també: Torneu a casa i prepareu dues taules, una amb els plats del menjar, una altra amb els plats de l'Escriptura, que el marit repeteixi allò que s'ha llegit a l'església (...). Feu de casa vostra una església ". El que Joan d'Antioquia deia "una església", és el que nosaltres tradicionalment hem anomenat el "culte familiar".

  2. Individualment. Potser no serà possible llegir la Bíblia en família, però sempre queda el recurs de tenir nosaltres un temps diari a soles amb Déu. A la Bíblia tenim el cas de l'eunuc etíop que tornava de Jerusalem i es dirigia al seu país. En el viatge llegia al profeta Isaïes assegut en el seu carro. La seva situació podria equiparar-se a qualsevol persona que aprofita el temps en circumstàncies no habituals, com ara un viatge, per llegir la Bíblia.

  3. A l'església. De manera especial quan es reuneix per donar culte a Déu. Uns segueixen una litúrgia, altres ho fem espontàniament i altres la tenen tancada. En el nostre cas, els creients tenen llibertat per participar en el culte, entre altres coses, efectuant una lectura de la Paraula de Déu, fins i tot amb un breu comentari inspirador a l'adoració. El culte té dues direccions: la lloança i adoració a Déu i la segona part quan Déu ens parla per la seva paraula exposada pel predicador.

  4. Amb ajudes. Hauríem de seguir un pla ordenat que ens faci llegir tota la Bíblia i ens motivi a reflexionar el passatge llegit. El millor sistema és el que inclou els tres passos bàsics de la lectio divina: observació, comprensió i aplicació.

Conclusió.

Hem conegut l'admirable història d'una nena que des de petita estimava les Escriptures i com el seu exemple va ser usat per Déu per difondre la seva Paraula. Aquesta tasca és àrdua i no exempta de dificultats, però cada any s'afegeixen noves llengües per a la traducció i distribució que porten a terme les agències bíbliques. Quina és la nostra resposta diària d'alimentar-nos espiritualment amb la Paraula de Déu? ¿Difonem la Bíblia en l'evangelització? ¿Estudiem la Bíblia assíduament? ¿Practiquem el que llegim? El profeta Habacuc, pregava a Déu dient, "he sentit la teva paraula i vaig témer, oh Yahweh, aviva la teva obra enmig dels temps" (Hab. 3: 1). No demana un revifalla sense haver escoltat prèviament la Paraula de Déu i ser conseqüent amb el que ella diu, perquè "el principi de la saviesa és el temor de Yahweh" (Pr. 1: 7). La lectura de la Bíblia i la pregària són els dos mitjans que el Senyor ha proveït per transformar les nostres vides conforme a la seva voluntat.VISITEU AQUESTES SECCIONS

BALUARTE

El butlletí de l'esglesia amb articles, noticies, poesia i les activitats previstes pel període corresponent. La seva publicació es bimestral i es pot descarregar

VERDAD VIVA

El suplement bimestral evangelístic de Baluarte que aporta un missatge d'esperança per aquells que encara no han rebut a Crist com a Senyor i Salvador.

MISSATGES DOMINICALS

La Paraula de Déu que cada diumenge al matí s'ofereix per diferents predicadors des del púlpit de l'esglesia , aqui en format d'audio.