document.write('Vosaltres l\'estimeu sense haver-lo vist, i ara, sense veure\'l, creieu en ell. I teniu una alegria tan gloriosa que no hi ha paraules per a expressar-la, ja que heu assolit el terme de la fe: la vostra salvació.
1a Pere 1:8-9')