document.write('Revestiu-vos, doncs, dels sentiments que escauen a escollits de Déu, sants i estimats: sentiments de compassió entranyable, de bondat, d\'humilitat, de dolcesa, de paciència.

Colossencs 3:12')