document.write('Jo sé quins són els meus designis sobre vosaltres, designis de pau i no de desgràcia. Ho dic Jo, el Senyor. M’invocareu, vindreu a suplicar-me i jo us escoltaré.

Jeremies 29:11-12')